dng

Kurullar

Radyoterapi Teknikerleri Derneği
2.Uluslararası Katılımlı RADYOTERAPİ
Kongresi ve Eğitim Seminerleri
21-24 Nisan 2019, Antalya - Papillion Zeugma Relaxury Hotel

ONURSAL BAŞKAN
Gökhan ÖZUYNUK

KONGRE BAŞKANI
Abidin TECİK

KONGRE BAŞKAN YARDIMCISI
Aydın ÖZKAYNAK

KONGRE SEKRETERİ
Hande SERTKAYA YAMAN

KONGRE MALİ İŞLER SORUMLUSU
Murat KANMAZ

DÜZENLEME KURULU
Hande SERTKAYA YAMAN
Adnan ŞAFEK
Erhan ERGE